depreme dayanıklı villa özellikleri

Depreme Dayanıklı Villa Özellikleri

Türkiye deprem kuşakları üzerinde yer alan ve yüksek risk taşıyan bir konumda bulunması sebebiyle inşa edilen yapıların kesinlikle depreme dayanıklı villa ve evlerin yapılması gerekmektedir. Depreme dayanıklı bu yapılara verilen genel isim sismik tasarımdır. Tüm deprem şartlarına karşı gelişebilecek durumlara yönelik üzerine düşünülerek oluşturulan bu sismik yapılar depremleri hasarsız ve can kaybı olmadan atlatmada etkili yapılardır.

Sismik tasarım anlayışına uygun olarak bir yapının inşa edilebilmesi için doğru bir mühendislik ve mimarlık şirketi ile çalışmak gerekmektedir. Kasır Mimarlık kendi bünyelerinde oluşturdukları villa yapılanmaları ve danışmanlık verdikleri müşteri meskenleri için de deprem tasarımı anlayışına uygun tavsiyeler vererek ve uygulamalar sunarak yapıların depreme dayanıklı hale gelmesinde öncülük eder.

Depreme dayanıklı villa oluşturulması için çalışılan yapı ekibinin deprem konusunda ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesi olması gerekmektedir. Depreme dayanıklı yapı bilgisine sahip olunduğu takdirde ortaya müşterilere sunulabilecek güvenilir, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü mesken tipleri sunulabilecektir.

Yapılan ev türüne uygun sismik tasarım önlemleri sonradan eklenebileceği gibi sismik tasarım ilkeleri en başından uygulanarak da depreme dayanıklı evler elde edilebilir. Bu şekilde oluşturulabilen yapılar sayesinde yüksek şiddetteki depremler bile hasarsız şekillerde atlatılabilecektir.

Depreme Dayanıklı Yapılar Nasıl Olmalıdır?

İnşa edilen tüm yapılar depreme dayanıklı niteliklerle donatılabilir. Tüm ev tipleri depreme dayanıklı olabilir çünkü depreme dayanıklı villa ve benzeri yapıların oluşturulması için önemli olan unsur doğru malzemeyi doğru miktarda kullanmaktır.

Yönetmeliklere uygun olarak inşa edilen bungalov, taş, ahşap vb. tüm ev tipleri doğru koşullarda oluşturulduğunda herhangi bir zarara uğramadan depremi atlatabilir.

Depreme dayanıklı evler oluşturulurken birden fazla deprem yaşantısı incelenerek yarattığı hasarlar neye bağlı olarak gelişmiş, sağlam kalan binaların hasar almamasında etkili olan faktör nedir, hasar alan yapıların ne ile revize edilerek sağlam hale getirilebileceği konuları yapı ekibi tarafından düşünülüp değerlendirilerek yeni yapılan binalara uyarlanmaktadır.

Depreme dayanıklı villa yapımındaki en önemli nokta sağlam bir temel atılmasıdır. Kum zemin üzerine atılan temeller çoğunlukla sıkıntılar doğurmaktadır. Sağlam bir temelle başlanmayan inşaatta kısa ve uzun vadelerde yaşanan pek çok mimari ve mühendislik problemleri ortaya çıkmaktadır. Deprem anında çökmelere yol açarak yapının yan yatmasıyla sonuçlanabilir.

Yapının oluşturulacağı alanda yumuşak bir zemine rastlandığı durumlarda öncelikle çalışılan mühendislik ve mimarlık şirketlerinin öngörüsü ve yönlendirmesiyle zeminde iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır. Daha sonrasında zeminin elverişli hale getirilebildiği noktada inşaya başlanarak sismik yapıya uygun villa veya binalar ortaya çıkarılmalıdır.

Yumuşak zeminlerin aksine kayalık bölgelerin zeminleri depreme çok daha dayanıklı özellikler taşır. Zemin tespiti profesyonel bir yaklaşımla dikkatli şekillerde ele alınmalıdır. Kasır Mimarlık bu bağlamda ortaya çıkardığı inşalarında detaylı incelemeler sonucu yapılar oluşturarak, var olan yapı değerlendirmelerinde ve iyileştirmelerinde de danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Depreme Dayanıklı Villada Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Depreme dayanıklı villa oluşturulmasında işin temelinde mutlaka profesyonel mimarlar ve mühendisler yer almalıdır. Ancak bu sayede yüksek bilinç düzeyine sahip bakış açıları ile oluşturulmuş sağlam ve sismik yapılar meydana gelebilmektedir.

Profesyonel bakış açıları ile çıkılan yolda da inşa edilecek yapıya ait malzeme kullanımı da hassasiyetle seçilmelidir. Ancak kaliteli, güvenilir ve doğru malzeme seçimi sayesinde uzun yıllar dayanıklı yapılar ortaya çıkarmak mümkün olacaktır. Bu nedenle doğru malzeme ve doğru miktar kullanımına gereken özen gösterilerek güvenilir inşalar ortaya çıkarılmalıdır.

Bunun haricinde tasarlanan yapılara uygun tüm yalıtımlar sağlanmalıdır. Bir villa oluşturulması için seçilen malzemeler ne kadar önemli ise kullanılan malzemeleri koruyabilmek adına yapılacak olan yalıtım uygulamaları da depreme karşı korunmada bir o kadar önemlidir. Malzemelerin suya, neme ve çevresel faktörlere daha dayanıklı hale gelebilmesi için uygun yalıtımlar yapılarak villa kullanım ömrünü uzatmak gerekmektedir. Malzemelerin dış etkenlerle aşınması, zamanla dayanıklılığı azaltır. Bunun sonucunda da karşılaşılan ilk depremde yapılar zarar görerek büyük hasarlar almaktadır. Bu nedenle yalıtım konusunda oldukça titiz olunmalıdır.

Villa veya herhangi bir yapıya ait temel ne kadar önemliyse evin ayakta durabilmesi için konan kolonların sağlamlığı da depreme dayanıklı villa oluşumunda büyük önem taşır.

Depreme En Dayanıklı Yapı Sistemi Hangisidir?

Depreme en dayanıklı yapı sistemi çoğunlukla kayalık zeminler üzerine inşa edilmiş yapılar olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda depreme dayanıklı villa yapılarının malzemeleri arasında genellikle çelik materyaller yer alır. Bu içerikle oluşturulan villa yapılanmaları depreme en dayanıklı yapılar arasında gösterilebilir.

Depreme en dayanıklı yapılar genel olarak sağlam malzemelerin doğru oranda kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Sağlam yapılar ortaya çıkarmada kullanılan diğer maddeler ise beton ve çimentodur. Yeterli miktarda doğru karışımlar ile yapının sağlamlaştırılmasına, yalıtımın zeminini oluşturmada etkili maddelerdir. Ahşap, kireç vb. gibi malzemelerin yanında daha güçlü ve dayanıklı yapı malzemeleridir.

Ytong (gaz betonu) ise kuru hava gözeneklerinden oluşan hem depreme dayanıklı villa ve yapı oluşumunda hem de yalıtım malzemesi olarak kullanılabilen sismik yapılara uygun yapı malzemeleridir. Kaliteli bir ses, ısı ve nem yalıtımı sağlaması sebebiyle sismik yapılara uygun yapı malzemeleri arasında yer almaktadır.

İnşa edilen yapı her ne malzeme ile üretilmiş olursa olsun mutlaka dayanıklılık testine tabi tutulmalıdır. Test sonrası başarılı bulunan yapılar kullanıma açılmalıdır. Bu testi yetkili merciler yapmaktadır. Testten geçişi sağlayan yeterli bilgi ve birikimle oluşturulmuş yapıların oluşturulması için Kasır Mimarlık birçok kitleye hizmet vermektedir.

Yeterlilik ve dayanıklılık testinde eksikleri olan yapılar katiyen kullanıma açılmamalıdır. Can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi için yapının tespit edilen eksiklikleri düzeltildikten sonra kullanım sağlanmalıdır.

Bir Villanın Depreme Dayanıklı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bir villaya depreme dayanıklı villa diyebilmek için öncesinde bir dayanıklılık testi yaptırmak gerekmektedir. Dayanıklılık testi yaptırabilmenin 2 yolu vardır.

  1. Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye gibi resmî kurumlara başvurarak bu kurumlar aracılığıyla sağlanan randevu sonrası test yaptırılabilmektedir.
  2. Özel bir şirketle anlaşarak da testi yaptırabilmek mümkün olmaktadır.

Bu test analizi evin boyutuna ve hacmine göre metrekare baz alınarak hesaplanan ücretler karşılığında yapılmaktadır. Ortalama iki katlı bir villa için testin sonuçlanması yaklaşık 10-15 gün sürmektedir.

Dayanıklılık testi yapıda yer alan betonlardan numune alınarak yapılan bir işlemdir. Alınan beton örneği laboratuvar koşullarında çeşitli sarsıntı, basınç, nem vb. dış etkenlere maruz bırakılarak ortaya çıkan hasar ve aksaklıklar analiz edilmektedir. Özel olarak üretilmiş mimari röntgen cihazları ile de kolonların yapısında madde değerlendirmeleri yapılarak dayanıklılık test edilmektedir.

Dayanıklılık testi aynı zamanda zemin raporlarını da değerlendirmektedir. Depreme dayanıklı villa oluşturulması için zeminin derinlerinde bir temele yer verilmesi gerekmektedir. Temel yerin ne kadar aşağısına inşa edilirse o kadar sağlam yapılar ortaya çıkmaktadır.

Dayanıklılık testi yaptırmak için yalnızca ev sahibi olma koşulu koyulmamıştır. Dileyen ve evin sismik yapı uygunluğu öğrenmek isteyen tüm kiracılar da gerekli yerlere başvuru işlemlerini gerçekleştirdikleri takdirde deprem testi yaptırma hakkına sahiptirler.

Yapılan tespitler sonucunda dayanıklılık raporu alabilen inşalar kullanıma açılırken, dayanıklılık yetersizliği görülen bina ve villalar ilgili kurumlara bildirilerek yapı şerhi konmaktadır.

Ankara villa projeleri hakkında bilgi almak için Kasır Mimarlık ile iletişime geçebilirsiniz. Önceki yazımıza https://kasir.com.tr/15-farkli-mimari-konsept-fikirleri/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir